Menu

Odvodnjavanje, za katerega poskrbi Hauraton

0 Comments


Kako pomembno je odvodnjavanje, se največkrat zavemo šele ob večjih deževjih, ko trepetamo, da vam voda ne zalije vsega ali ne vdre v hišo in jo poplavi. Zalite kleti, v katere voda naplavi tudi blato in odpadni material ter smeti, so nekaj, česar si nihče ne želi, a do tega vseeno prihaja. Vedno večja pozidava zemljišč vodi k temu, da se meteorna voda praktično nima prostora več kje razliti, poleg tega pa so obilna deževja zaradi podnebnih sprememb danes celo vedno pogostejša, zaradi česar je še bolj pomembno poskrbeti za učinkovito odvodnjavanje.

Nanj je najbolje misliti že takrat, ko se načrtuje gradnjo nove zgradbe, v primeru, da imate že obstoječo zgradbo na površini, na kateri za odvodnjavanje ni poskrbljeno, pa je zanj treba poskrbeti čim prej. Nikakor se vam ne splača čakati, saj lahko že eno večje deževje povzroči veliko škodo. Marsikdo se temu izogiba iz strahu pred stroški, a stroški v primeru, da vam voda res poplavi hišo, so veliko, veliko večji.

Poleg tega, da je sanacija poplavljene hiše ali kleti lahko zelo draga, zahtevna in naporna ter dolgo traja, pa žal še ni vedno uspešna. Vlaga se namreč zažre v zidove in temelje, zato se je je težko znebiti. Najbolje je, če ravnamo preventivno in meteorni vodi preprečimo, da bi sploh lahko poplavila.

Zato je treba izgraditi premišljen sistem odtočnih kanalov oziroma kanalet, jaškov itd., ki poskrbijo za to, da vsa meteorna voda odteče tja, kjer ne bo povzročala nobene škode. Pri tem je ključno dobro načrtovanje oziroma projektiranje, ki ga mora opraviti strokovnjak. Ta naredi načrt za odvodnjavanje na podlagi vrste in naklona terena, odstotka pozidanosti površine in ostalih dejavnikov. Tako bo res za vse poskrbljeno tako, kot je treba. V primeru, da je to tudi vaš cilj, pa se obrnite na podjetje Hauraton, kjer so strokovnjaki za to področje, in kjer bodo poskrbeli za to, da bo vsa meteorna voda varno odtekla stran od vaše hiše.