Menu

Izobraževanja Siemens SITRAIN – prijavite se na tečaj!

0 Comments


Se zanimate za izobraževanja Siemens SITRAIN? Na njih lahko dobite znanje s področja industrijske avtomatizacije oziroma se naučite uporabljati opremo insiemens izobrazevanje orodja, ki se uporablja pri krmiljenju različnih procesov v industriji in drugje. Izbirati je mogoče med različnimi vrstami tečajev, ki so prilagojeni predznanju udeležencev ter temu, česa se želijo naučiti. Če bi se želeli prijaviti na kakšnega od takšnih tečajev, več o njih lahko izveste v nadaljevanju članka.

Naučite se krmiljenja avtomatiziranih procesov! 

Izobraževanja Siemens SITRAIN so namenjena različnim zaposlitvenim profilom. Tečajniki tako prihajajo iz različnih panog, saj avtomatizacija postaja vedno bolj razširjenja. Zato tudi znanje krmiljenja postaja vedo bolj iskano in zaželeno, saj gre za razvijajočo se panogo, predvsem pa avtomatizacija v industriji postaja vedno bolj pomembna. Zaradi tega podjetja po eni strani nenehno iščejo nove kadre, ki bi obvladali krmiljenje, po drugi strani pa veliko vlagajo tudi v nadaljnje izobraževanje že obstoječih kadrov, saj je nadgrajevanja znanja in sledenje razvoju na tem področju bistvenega pomena za ohranjanje konkurenčnosti. Avtomatizacija se namreč vedno bolj razvija, vedno bolj pa se razvijajo tudi krmilniki in druga oprema ter orodja, ki se uporabljajo v ta namen. Zagotovo pa na tem področju vodilno ostaja nemško podjetje Siemens, katerega oprema za avtomatizacijo se uporablja tudi na tečajih krmiljenja avtomatiziranih procesov. 

Začetni in nadaljevalni tečaji 

Zelo iskani so tečaji, ki so namenjeni čistim začetnikom. Na njih se tečajniki spoznajo z orodji in opremo za krmiljenje avtomatiziranih procesov v okolju TIA Portal. Pod nadzorom izkušenih predavateljev z veliko znanja se naučijo uporabljati PLC krmilnik ter z njim krmiliti enostavne procese. Za tiste, ki to že obvladajo, pa so na razpolago tudi nadaljevalni tečaji, katerih cilj je zmožnost krmiljenja bolj zahtevnih in bolj kompleksnih procesov. Pri tem je možno izbirati med več moduli, vsak od njih pa poteka več dni, tako da tečajniki lahko na tečajih resnično usvojijo vse potrebno znanje in imajo dovolj časa tako za vajo kot za morebitna vprašanja predavatelju. Za to, da tečajniki na njih dobijo veliko znanja, poskrbijo tudi zelo majhne skupine. 

Tečaji so izredno praktično usmerjeni 

Izobraževanja Siemens SITRAIN so zasnovana tako, da na njih poleg teoretičnega tečajniki dobijo tudi čim več praktičnega znanja. Na tečajih se zato uporabljajo krmilniki in druga oprema, ki se dejansko uporablja pri takšnem delu v številnih podjetjih in proizvodnjah v Sloveniji in po svetu, cilj tečaja pa je, da se tečajniki naučijo samostojnega dela. Tako se naučijo: 

  • ustrezne priprave okolja, 
  • načrtovanja krmilne logike, 
  • uporabe krmilnikov, 
  • krmiljenja različnih vrst avtomatiziranih procesov, 
  • raznih specifik, s katerimi se bodo srečali pri takšnem delu, 
  • vzdrževanja opreme, 
  • reševanja različnih problemov. 

Prijava na izobraževanja Siemens SITRAIN 

Prijava na izobraževanja Siemens SITRAIN poteka preko spleta. Nanje se tako lahko prijavite na naslovu Dankon.si. Na omenjeni spletni strani boste dobili tudi več informacij o tečajih – o tem, kakšni tečaji so na voljo, kakšen je program posameznega tečaja, koliko časa traja določen tečaj, kdaj in kje potekajo in podobno. V primeru, da med razpoložljivimi tečaji ne najdete takšnega, ki bi vam ustrezal, pa obstaja tudi možnost izvedbe tečaja po meri.