Menu

Linijske kanalete – odlična rešitev za padavinsko vodo

0 Comments


Katera rešitev za padavinsko vodo se v praksi najbolje obnese? Linijske kanalete na tem področju dosegajo izjemne rezultate. Čeprav gre za razmeroma preprosto rešitev, pa lahko z njo poskrbimo za odlično odvodnjavanje in zmanjševanje ter preprečevanje težav s padavinsko vodo. Slednja po njih hitro odteče ter tako ne povzroča nobenih problemov ali škode, do katere bi lahko prišlo, če za odvodnjavanje padavinske vode ne bi bilo ustrezno poskrbljeno.

Preprečite, da bi padavinska voda povzročala škodo

Padavinski vodi je vsekakor treba preprečiti, Linijsko odvodnjavanje RECYFIX®PRO (1)da bi povzročala škodo. Linijske kanalete za to lahko učinkovito poskrbijo. Njihova vgradnja je tako priporočena na prav vseh površinah, na katerih je treba urediti odvodnjavanje padavinske vode. O njihovi vgradnji velja razmisliti povsod tam, kjer:

  • za odvodnjavanje še ni ustrezno poskrbljeno,
  • gre za novozgrajeni objekt, pri katerem je treba okolico na novo urediti,
  • je dosedanji sistem za padavinsko vodo dotrajan ali ima premajhne kapacitete,
  • se pojavljajo takšne ali drugačne težave s padavinsko vodo,
  • se padavinska voda rada zadržuje.

Z vgradnjo linijske kanalete lahko zelo dobro preprečimo, da bi na neki površini ali v okolici nekega objekta padavinska voda povzročala kakršne koli težave ali škodo. Ker ta hitro lahko postane zelo velika ali celo neobvladljiva, je njeno preprečevanje z ustreznimi ukrepi vsekakor ključnega pomena. Sistemi, ki vključujejo linijske kanalete, so pri zaščiti površin in objektov pred padavinsko pa tudi površinsko vodo zelo učinkoviti, saj:

  • zbirajo padavinsko vodo vzdolž celotnega sistema in ne le v eni točki, zato se ta manj časa zadržuje v okolici objektov ali
  • imajo odličen pretok,
  • imajo fleksibilno zasnovo, kar omogoča, da jih je možno prilagoditi značilnostim in specifikam neke površine,
  • padavinsko vodo hitro odvedejo,
  • so tudi zelo vzdržljivi in kompaktno izdelani, zato se jih lahko nemoteno uporablja tudi po več desetletij.

Pozor – odvodnjavanje je treba urediti na širšem območju!

Čeprav je vsekakor zaželeno, Linijsko odvodnjavanje2 (1)da na površini, ki jo imate v lasti ali za katero skrbite, vgradite linijske kanalete in s tem poskrbite za odvodnjavanje padavinske vode, pa bo slednje najbolj učinkovito, če je za to poskrbljeno tudi na širšem območju. Torej tudi na sosednjih površinah, na cestišču ali ulici, ki vodi do vaše parcele, v okolici bližnjih objektov ipd., seveda pa morajo biti ustrezno urejeni tudi vsi vodotoki v bližnji in tudi nekoliko daljni okolici. Le tako lahko preprečimo, da bi padavinska voda povzročala težave, zato je pri preprečevanju težav z njo vedno treba gledati ne zgolj samo eno površino, ampak neko širšo sliko.

Tudi v primeru, če odvodnjavanje na širšem območju ni urejeno, pa se na večini površin še vedno da dobro poskrbeti za padavinsko vodo, tako da ta ne bo povzročala prevelike škode in da bodo tako površina kot objekti na njej pred padavinsko vodo ustrezno zavarovani oziroma zaščiteni. Vendar pa je v tem primeru vsekakor več kot nujno, da pri urejanju sodeluje strokovnjak, ki bo pri načrtovanju ustreznega sistema za odvodnjavanje padavinske vode upošteval prav vse dejavnike – tudi tiste, ki niso vezani na samo površino, ampak na širšo območje, kjer se neka površina nahaja. Tudi sicer je priporočljivo, da pri načrtovanju takšnega sistema sodeluje strokovnjak, v primerih, ko odvodnjavanje na širšem območju ni ustrezno urejeno ali ko se na neki površini že tudi sicer pojavljajo težave s padavinsko vodo, pa je to še toliko bolj ključno.