Menu

Najboljši separatorji na tržišču

0 Comments


SeparatorjiKateri separatorji predstavljajo najboljšo izbiro v ponudbi, ki je na voljo na slovenskem tržišču? V Sloveniji deluje več proizvajalcev takšnih naprav, ki skušajo svojim strankam nuditi čim več različnih možnosti, med katerimi lahko te izbirajo. Potrebe strank so namreč raznolike, zato je pomembno, da imajo te na voljo več modelov oziroma da so ti modeli na razpolago v več različicah, saj tako lahko izbiro najlažje prilagodijo svojim potrebam.

Pomembna je dodatna filtracija

Najboljši separatorji so tisti, ki poleg samega ločevanja lahkih tekočin od preostale odpadne vode omogočajo tudi njeno dodatno filtriranje, zaradi česar so veliko bolj učinkoviti pri opravljanju svoje naloge oziroma je v izpustu odpadne vode iz njih prisotnih veliko manj delcev onesnaževalcev kot pri napravah, ki takšnega filtriranja ne omogočajo. Naprave, ki torej omogočajo še filtriranje odpadne vode, preden to spustijo v okolje ali kanalizacijo, so tako veliko bolj učinkovito in tako z vidika zmogljivosti kot z vidika skrbi za okolje veliko boljša izbira.

S takšnimi napravami je namreč možno prečistiti tudi najmanjše delce onesnaževalcev, kar zgolj z ločevanjem lahkih tekočin od prestale odpadne vode žal ni mogoče doseči. Zaradi tega je treba izbrati model, ki ima vgrajen tudi ustrezen filter, ki omogoča:

  • bolj učinkovito delovanje,
  • boljše prečiščevanje vode,
  • dodatno filtriranje manjših delcev onesnaževalcev,
  • ustrezanje vsem zakonskim standardom.

Gravitacijski separatorji ne ustrezajo zakonskim standardom

Separator AQUAFIX PPZakonski standardi na področju prečiščevanja odpadne vode so precej strogi. V njih je določeno, kako učinkovito morajo separatorji prečistiti odpadno vodo oziroma kakšna mora biti velikost delcev, ki so jih še sposobni prečistiti. Zaradi tega gravitacijski modeli, ki zgolj ločujejo lahke tekočine od odpadne vode ter jo s tem prečistijo, zakonskim standardom ne zadoščajo – vode namreč ne prečistijo dovolj oziroma so delci onesnaževalcev, ki ostanejo v njej, enostavno še preveliki, da bi bile takšne naprave v skladu z zakonodajo.

Da bi zadostili zakonskim standardom s tega področja, je torej treba izbrati napravo, ki ima vgrajen tudi dodaten filter oziroma omogoča filtriranje odpadne vode, s čimer iz nje izloči tudi veliko manjše delce onesnaževalcev. Pri izbiri ustrezne naprave je treba zato natančno preveriti, za kakšen model gre in kako deluje. V primeru, da prečiščevanje odpadne vode opravlja zgolj na gravitacijskem principu, za uporabo v Sloveniji ni primeren, saj takšna naprava ne zadošča minimalnim zakonskim standardom s tega področja.