Menu

Zakaj potrebujemo odvodnjavanje meteornih voda?

0 Comments


Meteorna voda oziroma deževnica mora enkam ponikniti. Na površinah, ki to omogočajo, navadno z njo ni nobenih težav, na pozidanih ali asfaltiranih površinah pa je precej drugače. Če želimo, da tam deževnica varno ponikne, moramo poskrbeti za odvodnjavanje meteornih voda – torej vgraditi sistem kanalet, jaškov in drugih elementov, ki poskrbijo za to, da deževnica odteče tja, kjer lahko neovirano ponikne v zemljo, ne da bi pri tem povzročila kakšno škodo.

Odvodnjavanje v mestnih središčih

Mesta so navadno gosto pozidana, zato je tam odvodnjavanje meteornih voda še kako pomembno. Hkrati pa so mesta polna prometa – ne le avtomobilov, ampak tudi kolesarjev in peščev, ki bi jih deževnica na vozišču, kolesarski stezi ali pločniki lahko ovirala. Zato je pomembno, da ta odteče, četudi pride do večjega deževja. Za to najbolje lahko poskrbimo z različnimi sistemi elementov, ki so zasnovani prav v ta namen.

Pri tem je treba izbrati tak sistem, ki vseh omenjenih udeležencev v prometu oziroma tistih, ki se gibajo po mestnem središču, pri tem ne ovira. Vsekakor pa je v mestnih središčih pomemben tudi estetski vidik, zato mora biti odvodnjavanje meteornih voda čim bolj estetsko in premišljeno. Treba ga je načrtovati skladno z ostalo ureditvijo okolice, kar je s sodobnimi sistemi, ki so temu namenjeni, možno zelo učinkovito izpeljati.

Ureditev okolice poslovnih zgradb

Podobne zahteve kot pri mestnih središčih pa veljajo tudi v okolici poslovnih zgradb. V ta namen so na voljo številni različni izdelki, ki so učinkoviti, funkcionalni in vizualno nemoteči. Uporabniki lahko izbirajo med kanaletami iz umetne mase ali betona, ki se dobro obnesejo v vseh pogojih, še večja pa je izbira različnih rešetk, ki so vidni element sistema in tako tiste, ki na poslovnih, pa tudi drugih površinah, najbolj pridejo do izraza.

Možno je izbrati litoželezne ali nerjaveče rešetke za kanalete, pa tudi take, ki so narejene iz umetne mase. Prav tako pa so na voljo različne vrste rešetk ter jih prilagoditi siceršnji ureditvi okolice poslovne zgradbe. Tako bo ta urejena skladno, estetsko in funkcionalno, predvsem pa tako, da meteorna voda ne bo povzročala nobenih težav niti prav nobene škode.